oudercommissie

De Notenkraker kent een actieve Oudercommissie (OC), samengesteld uit ouders van kinderen uit alle groepen en één van de leerkrachten van de school. De OC organiseert gedurende het schooljaar verschillende evenementen zoals het Zomerfeest, Sinterklaas, Kerstborrel, Paasontbijt, de Avond4daagse en draagt soms bij aan sportdagen en uitstapjes van de school. Daarnaast zorgt de OC dat de school er feestelijk uit ziet rondom feestdagen of dat schoolbrede thema’s zijn terug te zien in de aankleding. Circa 6 per jaar komt de OC bij elkaar om deze evenementen voor te bereiden.

 

De OC heeft regelmatig contact met de klassenouders om een beroep te doen op de ouders van de school. Hulp bij het versieren, opbouwen en opruimen is veel leuker als er een paar ouders helpen. Aan het begin van het jaar maakt de OC een rooster uit welke klas ouders worden gevraagd om mee te helpen. Klassenouders communiceren dit naar de ouders. Maar alle hulp is welkom, dus als ouders los van deze oproep willen bijspringen, heel graag.
Meld je aan via onderstaand formulier of stuur een mailtje naar oc[at]obsdenotenkraker.nl.
Suggesties en vragen zijn ook altijd welkom op dit mailadres.

 

De OC vraagt een jaarlijkse ouderbijdrage van € 55,- per kind. Met de ouderbijdrage worden de evenementen gefinancierd. Ieder schooljaar legt de OC, tijdens een vergadering van de medezeggenschapsraad, financiële verantwoording af omtrent de besteding van de ouderbijdrage. Ook maakt de OC de nieuwe begroting bekend en legt die ter goedkeuring voor aan de MR.

Leden van de oudercommissie:

Sidney Wiersma
Oeike Verheijen
Derrick Rutgers
Elsemiek Bekkers
Maud Mulder
Martine Jedema
Cindy Toet 
Karianne Schippers 
Ivanka Bojovic 
Joris Foekema (penningmeester)
Joost Veldman 

Juf Ladylisa de Palm

 

Help een handje!

De OC telt momenteel 2 vaders en veel moeders. Daar zien we graag verandering in komen. Meld je aan! Vaders hebben een streepje voor, maar enthousiaste moeders sluiten we natuurlijk niet uit!

Invoer:

Naam
Ouder van (naam kind en groep)
Emailadres
Telefoonnummer
Wanneer ben je beschikbaar?
1 x per maand
2 x per maand
bij voorkeur maandag
bij voorkeur dinsdag
bij voorkeur woensdag
bij voorkeur donderdag
bij voorkeur vrijdag
alleen in de ochtend
alleen in de middag
zowel ochtend als middag
Ik kan helpen met vervoer
auto met plaats voor 2
auto met plaats voor 3
auto met plaats voor 4
* Verplichte velden