oudercommissie

De Notenkraker kent een actieve Oudercommissie (OC), samengesteld uit ouders van kinderen uit alle groepen en één van de leerkrachten van de school. De OC organiseert gedurende het schooljaar verschillende evenementen zoals het Zomerfeest, Sinterklaas, Kerstborrel, Paasontbijt, de Avond4daagse en draagt soms bij aan sportdagen en uitstapjes van de school. Daarnaast zorgt de OC dat de school er feestelijk uit ziet rondom feestdagen of dat schoolbrede thema’s zijn terug te zien in de aankleding. Circa 6 per jaar komt de OC bij elkaar om deze evenementen voor te bereiden.

 

De OC heeft regelmatig contact met de klassenouders om een beroep te doen op de ouders van de school. Hulp bij het versieren, opbouwen en opruimen is veel leuker als er een paar ouders helpen. Aan het begin van het jaar maakt de OC een rooster uit welke klas ouders worden gevraagd om mee te helpen. Klassenouders communiceren dit naar de ouders. 

 

De OC vraagt een jaarlijkse ouderbijdrage van € 55,- per kind. Met de ouderbijdrage worden de evenementen gefinancierd. Ieder schooljaar legt de OC, tijdens een vergadering van de medezeggenschapsraad, financiële verantwoording af omtrent de besteding van de ouderbijdrage. Ook maakt de OC de nieuwe begroting bekend en legt die ter goedkeuring voor aan de MR.

Leden van de oudercommissie:

Aletta van Tent (voorzitter)
Joost Lighthart (penningmeester)
Justyna Schuurman-Krajewska (penningmeester en secretaris)
Sidney Wiersma
Oeike Verheijen
Pinar Ates
Tamara Botter
 

Help een handje!

De OC kan altijd extra denkkracht of handen gebruiken. Wil je niet het hele jaar in touw zijn, maar wel bij bepaalde evenementen of het versieren van de school betrokken zijn? Laat het weten via een mail naar oc@bsdenotenkraker.nl, dan laten wij zodra er zicht is op de evenementen weten wanneer we evt een beroep op je zouden willen doen. Geef ook gerust of je voorkeur hebt voor een evenement of een bepaalde activiteit.

Suggesties en vragen zijn ook altijd welkom op dit mailadres.

Invoer:

Naam
Ouder van (naam kind en groep)
Emailadres
Telefoonnummer
Wanneer ben je beschikbaar?
1 x per maand
2 x per maand
bij voorkeur maandag
bij voorkeur dinsdag
bij voorkeur woensdag
bij voorkeur donderdag
bij voorkeur vrijdag
alleen in de ochtend
alleen in de middag
zowel ochtend als middag
Ik kan helpen met vervoer
auto met plaats voor 2
auto met plaats voor 3
auto met plaats voor 4
* Verplichte velden