De Notenkraker is een zogenaamde 'Vreedzame School'. De Vreedzame School is een programma voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen mensen.

In De Vreedzame School streven we er naar om kinderen ook sociale verantwoordelijkheden of taken op zich te laten nemen. Kinderen uit de hogere groepen worden bijvoorbeeld opgeleid tot leerlingmediator. Zij bemiddelen bij conflicten tussen kinderen.

De kern van De Vreedzame School is het creëren van een positief sociaal klimaat, van een cultuur waarin de sociale norm bepaald wordt door: constructief omgaan met meningsverschillen en conflicten, actieve participatie, kinderen een stem, zorgzaam en prosociaal gedrag.


Meer dan 1000 scholen in Nederland zijn inmiddels een Vreedzame School. Meer informatie: https://vreedzaam.net