Op De Notenkraker wordt leren een kunst! 

De Notenkraker is een openbare erkende cultuurprofielschool. Dit houdt in dat de kinderen, gedurende de acht jaar dat ze bij ons op school zitten, naast het reguliere onderwijs, ook structureel kunstonderwijs volgen in de vakken dans, drama, muziek en beeldende vorming. Het resultaat is dat kinderen na acht jaar Notenkraker hebben geleerd zich op verschillende manieren te presenteren en hun ideeën, samen of individueel, vorm te geven in materialen, dans, muziek of drama. Ze creëren, bediscussiëren en presenteren niet alleen met elkaar maar hebben ook geleerd te kijken en luisteren. Om dit te realiseren kiest de school naast groepsleerkrachten voor gespecialiseerde vakleerkrachten.

Knap en creatief

 

De gedachte achter het cultuurprofiel is dat een kind dat zich ook op kunstzinnig gebied ontwikkelt, meer kansen heeft in de maatschappij. Tijdens de kunstlessen leren leerlingen samenwerken, problemen oplossen en hun concentratievermogen te vergroten. Bovendien helpen de kunstvakken de kinderen bij het verkrijgen van meer zelfvertrouwen en leerplezier. Deze eigenschappen steunen het kind bij het leren van de ‘gewone’ vakken, want als leren leuk is, leer je beter.

Een aantal lessenseries sluiten we af met een presentatie waarbij ouders van harte welkom zijn. 

 

Gebouw

 

Sinds maart 2010 zijn we gehuisvest in de prachtige nieuwe Brede School de Bockesprong. Samen met basisschool de Nautilus en andere instanties gebruiken we dit multifunctionele gebouw. Het pand is gelegen aan het einde van de Theophile de Bockstraat aan het water van de Westlandgracht.
Sinds augustus 2016 zijn 5 van onze groepen 1/2 gehuisvest in onze dependance aan de Woestduinstraat.
We beschikken in het hoofdgebouw over een grote sportzaal, een speellokaal, een danslokaal, een lokaal voor beeldende vorming en een mediatheek.