aanmelden nieuwe leerling

Als een kind vier jaar is, kan het naar de basisschool. De basisscholen in Amsterdam hanteren een stadsbreed toelatingsbeleid. Dit betekent dat het aanmelden voor de basisschool en het toedelen van de plaatsen op alle deelnemende scholen volgens vaste regels gebeurt zodat ieder kind een gelijke kans op plaatsing heeft. Wat deze regels zijn lees je hieronder. 

Is een kind reeds op een andere school geplaatst en wil je naar De Notenkraker overstappen, dan geldt een andere procedure: de zij-instroomprocedure. Wil je alleen kennismaken met de school kom dan naar één van onze informatie ochtenden

Aanmelding vierjarigen
Rond de derde verjaardag van je kind ontvang je van de gemeente Amsterdam het aanmeldformulier voor de basisschool en een brochure met uitleg over het toelatingsbeleid. Je kunt je kind aanmelden door dit aanmeldformulier in te leveren bij de school van je eerste voorkeur, in dit geval bij De Notenkraker. 

 

Voorrang
Elk kind heeft voorrang op de acht dichtstbijzijnde basisscholen in de buurt. Deze voorrang wordt bepaald door de loopafstand tussen het woonadres van je kind en de school. Wanneer je op Amsterdam.nl/schoolwijzer postcode en huisnummer van het officiële woonadres én de geboortedatum van je kind invult, kun je zien of je kind voorrang heeft op onze school.

 

Inleverdata voor het aanmeldformulier
De uiterste data voor het inleveren van het aanmeldformulier zijn voor:

4 november 2020 voor kinderen geboren tussen 1 mei en 31 augustus 2017 
5 maart 2021 voor kinderen geboren tussen 1 september en 31 december 2017
• 3 juni 2021 voor kinderen geboren tussen 1 januari en 30 april 2018

4 november 2021 voor kinderen geboren tussen 1 mei en 31 augustus 2018 

 

Wat moet je precies doen
• Vul het aanmeldformulier volledig in en onderteken het (vergeet telefoonnummer en e-mailadres niet).
• Op het aanmeldformulier staan naam, geboortedatum en woonadres van uw kind voorgedrukt. Controleer of deze gegevens correct zijn en corrigeer het indien noodzakelijk.
• Vul in volgorde van voorkeur minimaal vijf basisscholen in. De school van je eerste voorkeur, zet je op nummer 1, daarna 2, enzovoort; dit kunnen zowel voorrangsscholen als niet- voorrangsscholen zijn.
• Let op: Ook wanneer al een ouder broertje of zusje bij ons op school zit, is het noodzakelijk dat je het aanmeldformulier bij ons inlevert. In dit geval is het niet nodig om meerdere voorkeuren op te geven. 
• Ook voor een kind dat naar de voorschool van de school gaat, moet het aanmeldformulier ingeleverd worden.
• Lever het formulier in bij onze administratie. Zodra wij je aanmeldformulier hebben verwerkt, sturen wij je (per post/mail) een bewijs van aanmelding.
• Controleer dit bewijs van aanmelding zorgvuldig en neem z.s.m. contact met ons op indien de gegevens niet correct zijn.

 

In sommige gevallen is het nodig bij de aanmelding schriftelijke bewijsstukken te tonen. 
Dit geldt in de volgende situaties: 
1. je kind heeft een VVE-indicatie;
2. de voorgedrukte gegevens op het aanmeldformulier zijn niet correct;
3. je gebruikt een aanmeldformulier zonder voorgedrukte persoonsgegevens van je kind (blanco formulier).

 

Een plaats op de basisschool
Aansluitend aan de inleverdatum wordt in maart, juni en november, onder verantwoordelijkheid van de schoolbesturen, een plaatsing van alle aangemelde kinderen geautomatiseerd verricht. Elk kind heeft hierbij onder gelijke omstandigheden een gelijke kans op een plaats. Het doel is kinderen een plek te geven op de hoogst mogelijke school van voorkeur. 
Wanneer er voldoende plaatsen op een school zijn, worden alle kinderen op de school van aanmelding geplaatst. Bij ruim 75% van de Amsterdamse scholen is dit het geval.

Wanneer er op een school meer aanmeldingen zijn dan plaatsen, is loten noodzakelijk. Je kind loot dan mee in de door u opgegeven volgorde van scholen. Eerst worden de kinderen met voorrang geplaatst. Daarna komen de overige aanmeldingen aan bod. Wanneer je kind op onze school wordt uitgeloot, komt het in aanmerking voor de volgende door jou opgegeven voorkeurschool.

 

Bij de plaatsing worden in volgorde de volgende voorrangsregels toegepast: 
1. Op het moment dat het aangemelde kind 4 jaar wordt, zit er een ouder broertje of zusje op de school van eerste voorkeur (kind heeft een plaatsgarantie).
2. a. Het kind heeft een VVE ja-indicatie, gaat tenminste 8 maanden 4 dagdelen per week naar de voorschool
die bij de school is aangesloten én heeft de school als voorrangsschool; 
b. Het kind zit tenminste 8 maanden 4 dagdelen per week op een Integraal Kindcentrum (IKC) waar de
school onderdeel van uitmaakt én heeft de school als voorrangsschool; 
3. De ouder van het kind heeft op de school een dienstverband voor onbepaalde tijd;
4. Het kind heeft de school als voorrangsschool.