aanmelden nieuwe leerling

Als een kind vier jaar is, kan het naar de basisschool. De basisscholen in Amsterdam hanteren een stadsbreed toelatingsbeleid. Dit betekent dat het aanmelden voor de basisschool en het toedelen van de plaatsen op alle deelnemende scholen volgens vaste regels gebeurt zodat ieder kind een gelijke kans op plaatsing heeft. Wat deze regels zijn lees je hieronder. 

Is een kind reeds op een andere school geplaatst en wil je naar De Notenkraker overstappen, dan geldt een andere procedure: de zij-instroomprocedure. Wil je alleen kennismaken met de school kom dan naar één van onze informatie ochtenden

Aanmelding vierjarigen
Rond de derde verjaardag van je kind ontvang je van de gemeente Amsterdam het aanmeldformulier voor de basisschool en een brochure met uitleg over het toelatingsbeleid. Je kunt je kind aanmelden door dit aanmeldformulier in te leveren bij de school van je eerste voorkeur, in dit geval bij De Notenkraker. Wij organiseren informatieochtenden (online) om u kennis te laten maken met de school. Aanmelden kan hier

 

Voorrang

Uw kind heeft voorrang op de acht dichtstbijzijnde basisscholen. Welke scholen dat zijn, wordt bepaald door de loopafstand tussen het officiële woonadres van uw kind en de basisschool.
Wanneer u op www.schoolwijzer.amsterdam.nl het woonadres én de geboortedatum van uw kind invult, ziet u of onze school voor uw kind een voorrangsschool is.

 

 

Wat moet u doen

Als onze school uw eerste voorkeur is, lever dan het voorkeursformulier (geen kopie of scan) in op onze school.

 • Op dit formulier staan naam, geboortedatum en woonadres van uw kind voorgedrukt. Als er fouten in staan, verander dit dan op het formulier.
 • Vul in volgorde van voorkeur minimaal vijf basisscholen in. Zet uw eerste voorkeur op nummer 1; zet op nummer 2 de school die u daarna kiest, enzovoort. U kunt zowel voorrangsscholen als niet- voorrangsscholen kiezen.
 • Let op: Ook wanneer een ouder broertje of zusje al op onze school zit, is het noodzakelijk dat u dit formulier bij ons inlevert. In dit geval is het niet nodig om meerdere voorkeuren op te geven. 
 • Ook als uw kind naar de voorschool van de school gaat, moet het formulier ingeleverd worden.
 • Lever het volledig ingevulde en ondertekende formulier in bij onze school. 
 • Zodra wij uw voorkeursformulier hebben verwerkt, sturen wij u (per post/mail) een bewijs van registratie.

Controleer dit bewijs van registratie en neem direct met ons contact op als hier een fout in staat. 

 

In sommige gevallen is het nodig om bij de registratie schriftelijke bewijsstukken te tonen. 

Dit geldt in de volgende situaties: 

 1. uw kind heeft een VVE-ja-indicatie;
 2. uw kind zit op een IKC;
 3. het voorgedrukte woonadres op het voorkeursformulier is niet correct;
 4. u gebruikt een voorkeursformulier zonder voorgedrukte persoonsgegevens van uw kind (blanco formulier).

 

Geen voorkeursformulier?

Wanneer u geen voorkeursformulier heeft, kunt u dit downloaden van de website van de schoolbesturen:  bboamsterdam.nl
Ook kunt u dit formulier op onze school krijgen. Neem in dit geval altijd een adresbewijs mee, zodat wij de adres- en persoonsgegevens van uw kind kunnen controleren.

 

Inleverdata voor het aanmeldformulier
De uiterste data voor het inleveren van het aanmeldformulier zijn voor:

 • kinderen geboren tussen 1 mei en 31 augustus 2021    7 november 2023
 • kinderen geboren tussen 1 september 2020 en 31 december 2020 7 maart 2024
 • kinderen geboren tussen 1 januari 2021 en 30 april 2021 6 juni 2024
 • kinderen geboren tussen 1 mei 2021 en 31 augustus 2021 7 november 2024

 

Een plaats op de basisschool

Na de inleverdatum wordt in maart, juni en november, onder verantwoordelijkheid van de schoolbesturen de stedelijke plaatsing van alle geregistreerde kinderen geautomatiseerd uitgevoerd. 

Als er voldoende plaatsen op een school zijn, worden alle geregistreerde kinderen geplaatst.
In de afgelopen jaren kreeg meer dan 90% van de kinderen een plaats op de school van eerste voorkeur. 

 

Wanneer er op een school meer kinderen geregistreerd zijn dan er plaatsen zijn, is loten noodzakelijk.
Als uw kind op onze school wordt uitgeloot, komt het in aanmerking voor de volgende door u opgegeven voorkeurschool/-scholen. Elk kind krijgt een plaats aangeboden op de hoogst mogelijke school van uw voorkeur.

 

Toewijzen plaatsen

 

Het toewijzen van de plaatsen op alle scholen verloopt in onderstaande volgorde.
Voor de 1 e voorkeur gaat dit als volgt:
1. Een oudere broer of zus zit op de school op het moment dat uw kind 4 jaar wordt; uw kind heeft
een plaatsgarantie.
2. a. Het kind heeft een VVE-ja-indicatie én volgt voorschoolse educatie op de voorschool die bij de
school is aangesloten e?n heeft de school als voorrangsschool.
b. Het kind gaat minimaal 8 maanden 2 maal per week naar een Integraal Kind Centrum (IKC) én heeft de school als voorrangsschool.
3. De ouder van het kind heeft op de school een dienstverband voor onbepaalde tijd.
4. Het kind heeft de school als voorrangsschool.
5. Het kind heeft geen voorrang op deze school.
Daarna worden de geregistreerde kinderen die niet op de 1 e voorkeur zijn gekomen, als volgt
geplaatst:
6. Het kind heeft een voorrangsschool als 2 e t/m 10 e voorkeur.
7. Het kind heeft een niet-voorrangsschool als 2 e t/m 10 e voorkeur.
8. Het kind woont buiten Amsterdam.

 

Op dit moment verwachten we dat er voor alle geregistreerde kinderen plaats is.

Aanmelden en inschrijven 

Na de plaatsing ontvangt u een brief van de school waar uw kind geplaatst kan worden. In deze brief staat de uiterste datum waarop u aan de school moet laten weten dat u van deze voor uw kind gereserveerde plaats gebruik wilt maken. Zorg dat u deze aanmelding op tijd doet. Uw kind heeft pas daarna definitief een plaats op deze school; de officiële inschrijving volgt zodra het 4 jaar is en op school begint.

Uitzondering:
Als tijdens dit aanmeldgesprek blijkt dat uw kind speciale zorg nodig heeft, die onze school niet kan bieden, kan besloten worden uw kind niet toe te laten. In overleg met de ouders zorgt onze school dan voor een andere school die deze zorg wel kan bieden.

Meer informatie

Meer informatie
Voor vragen over het toelatingsbeleid kunt u ook terecht bij de helpdesk van het BBO (de
gezamenlijke schoolbesturen):
T: 020 244 6345
E: toelatingsbeleid@bboamsterdam.nl


Op de website van het BBO www.bboamsterdam.nl vindt u meer informatie over o.a. de beschikbare
capaciteit en de resultaten van de afgelopen plaatsingen.