Samen sterk

Een goede samenwerking tussen school en ouders is van groot belang. Ouders en school zijn partners van elkaar. Uit onderzoek is zelfs gebleken dat ouderbetrokkenheid van invloed kan zijn op de schoolresultaten. Kinderen presteren beter, naarmate hun ouders meer betrokken zijn. Ze vallen minder uit en ontplooien hun talenten beter.
Regelmatig contact tussen de ouders en leerkrachten is dus belangrijk omdat wij samen verantwoording dragen voor de opvoeding en ontwikkeling van je kind(eren).
Daarom organiseren we ook regelmatig presentaties in de klas en worden ouders uitgenodigd bij de kunstvakken om de ontwikkeling van hun kind(eren) te zien en ze met hun aanwezigheid (en trots) te stimuleren.
Op deze pagina vind je algemene informatie over het aanmelden van nieuwe leerlingen en over hoe ouderbetrokkenheid bij ons op school formeel georganiseerd is. Ook kun je je via deze pagina aanmelden voor het spreekuur van Antoinette. Je kunt nagaan welke ouders lid zijn van de Oudercommissie of contactgegevens vinden van de Ouder- en Kindadviseur.
.