Ouder Kind Adviseur

Sinds schooljaar 2016-2017 is Wilma van Grinsven de ouder- en kindadviseur van de Notenkraker. Ze is op woensdag en donderdagochtend op school aanwezig maar eventueel ook buiten deze uren beschikbaar voor een afspraak.

Wat is een ouder- en kindadviseur?
De ouder- en kindadviseur biedt ondersteuning bij vragen over opvoeden en opgroeien. Ouders en kinderen kunnen er terecht voor advies.


Voor wie?

Voor alle ouders/verzorgers die vragen of zorgen hebben over het opgroeien en opvoeden van kinderen tussen 0 en 23 jaar. Bijvoorbeeld bij slaapproblemen, tips over een opgroeiende puber of over veilig gebruik van internet.
Ook als ouders zich ernstige zorgen maken over hun kind of over de opvoeding kunnen, ze bij de ouder- en kindadviseur terecht. Verder is de ouder- en kindadviseur er ook voor kinderen en jongeren tot 23 jaar met vragen of zorgen over hun situatie thuis en op school, over vrije tijd en over vrienden. Lees ook: vertrouwenspersoon.

Wat doet een ouder- en kindadviseur?
De ouder- en kindadviseur luistert, beantwoordt vragen en biedt begeleiding. Soms is één telefoontje of gesprek al voldoende, soms is er meer tijd nodig. Als de situatie ingewikkeld is, maakt de ouder- en kindadviseur samen met ouder, kind en school een plan om de situatie op te lossen.

Ouder- en kindteam
De ouder- en kindadviseur maakt deel uit van een Ouder- en Kindteam. Naast de ouder- en kindadviseurs, zijn daar onder meer jeugdartsen, jeugdpsychologen en doktersassistenten werkzaam.

De Ouder- en Kindadviseur is bereikbaar via w.vangrinsven@oktamsterdam.nl. 
Meer informatie op www.oktamsterdam.nl