?>
<p>Samen zamelen voor de <br />Voedselbank</p>

Alleen nog vrije plekken in groep 3, 4 en 5

Voor ouders die onlangs binnen of naar Amsterdam zijn verhuisd, hebben we nog enkele vrije plaatsen. Door de groei van de school inmiddels helaas alleen nog in groep 3, 4 en 5. In sommige groepen betreft dit slechts een enkele plek.
Om iedereen gelijke kansen te geven volgen we voor het aannemen van zij-instromers een vaste procedure die u zelf eenvoudig start door het insturen van een formulier dat u op onze website vindt.  

Ga naar meer informatie en het startformulier.
 • Dans
  Dansen is een natuurlijke vorm van verbeelden en communiceren die kinderen bewust maakt van een goede lichaamshouding en vele dans- en bewegingsmogelijkheden. 
 • Drama
  Drama vergroot de expressie mogelijkheden en levert een positieve bijdrage aan het versterken van sociaal emotionele vaardigheden. 
 • Muziek
  Muziek combineert zingen, luisteren, componeren en improviseren. Met aandacht voor de ontwikkeling van het gehoor, maat- en ritmegevoel, beleving en fijne motoriek.
 • Beeldend
  Beeldend Vormen stimuleert de verwondering. Invallen en ideeën leiden je naar het werkstuk, het verkennen van materialen en het gebruik van gereedschappen.