?>
<p>Scheepvaartmuseum gratis</p> <p>op stakingsdag</p> <p> </p>

Samen naar het museum op 6 november

Het Scheepvaartmuseum vindt het jammer dat een nieuwe onderwijsstaking nodig is om de politiek duidelijk te maken dat de onderwijssector meer geld nodig heeft om goed onderwijs mogelijk te maken. Het museum ziet dagelijks hoe belangrijk het is om kinderen de vaardigheden te leren die ze nodig hebben om goed te functioneren in de 21ste eeuw.

 

Ondertussen is woensdag 6 november voor veel kinderen een dag zonder regulier onderwijs. Het museum heeft daarom besloten om op deze dag GRATIS open te zijn voor alle kinderen tot en met 17 jaar met hun begeleidende ouders. 

 • Dans
  Dansen is een natuurlijke vorm van verbeelden en communiceren die kinderen bewust maakt van een goede lichaamshouding en vele dans- en bewegingsmogelijkheden. 
 • Drama
  Drama vergroot de expressie mogelijkheden en levert een positieve bijdrage aan het versterken van sociaal emotionele vaardigheden. 
 • Muziek
  Muziek combineert zingen, luisteren, componeren en improviseren. Met aandacht voor de ontwikkeling van het gehoor, maat- en ritmegevoel, beleving en fijne motoriek.
 • Beeldend
  Beeldend Vormen stimuleert de verwondering. Invallen en ideeën leiden je naar het werkstuk, het verkennen van materialen en het gebruik van gereedschappen.