?>
<p>Brandweer op school voor</p> <p>Kinderboekenweek</p> <p> </p>

Openbaar onderwijs toegankelijk voor iedereen

Mogelijk heeft u via de media of langs andere weg gehoord van een nieuwsbericht over vermeende discriminatie bij ons op school bij het aannemen van nieuwe leerlingen.
We zijn erg geschrokken dat de indruk is ontstaan dat we op de Notenkraker onderscheid maken tussen kinderen. Ik wil u graag laten weten dat daarvan geen sprake is en kan zijn. Dat past niet bij het onderwijs waar wij op de Notenkraker voor staan. We zijn een openbare school waar iedereen welkom is. Onze leerlingen hebben 24 verschillende nationaliteiten.
Maar ik heb tot mijn spijt moeten vaststellen dat we in dit geval niet goed hebben gehandeld. Onze vaste procedure voor de beoordeling van een zij-instroom verzoek is niet gevolgd. Een procedure die hier op de website overigens voor iedereen zichtbaar beschreven staat. Hierdoor is een heel vervelend misverstand ontstaan waarvoor ik mijn oprechte excuses heb gemaakt aan de betreffende moeder. Het is begrijpelijk dat zij verontwaardigd is over wat haar is overkomen. Daarom heb ik haar ook uitgenodigd voor een gesprek. Hieronder treft u de persverklaring die door ons schoolbestuur is opgesteld.

A. van Zalinge
Directeur

 • Dans
  Dansen is een natuurlijke vorm van verbeelden en communiceren die kinderen bewust maakt van een goede lichaamshouding en vele dans- en bewegingsmogelijkheden. 
 • Drama
  Drama vergroot de expressie mogelijkheden en levert een positieve bijdrage aan het versterken van sociaal emotionele vaardigheden. 
 • Muziek
  Muziek combineert zingen, luisteren, componeren en improviseren. Met aandacht voor de ontwikkeling van het gehoor, maat- en ritmegevoel, beleving en fijne motoriek.
 • Beeldend
  Beeldend Vormen stimuleert de verwondering. Invallen en ideeën leiden je naar het werkstuk, het verkennen van materialen en het gebruik van gereedschappen.