?>
<p>Mooie score in landelijke</p> <p>rekenwedstrijd</p>

Erkenning Cultuurprofiel vernieuwd

De school is onlangs beoordeeld door een speciale commissie van de vereniging Cultuurprofielscholen.
De commissie kwam langs om vast te stellen of De Notenkraker ook de komende vier jaar de titel 'erkende cultuurprofielschool' verdient. Na een korte rondleiding bezocht de commissie een dans- muziek- en theaterles, had een ontmoeting met een vertegenwoordiging van de leerlingenraad en sprak met leerkrachten. Na afloop van het bezoek was de commissie ronduit positief over hoe op De Notenkraker invulling wordt gegeven aan het kunst- en cultuurprofiel. Hoewel het formele verslag nog even op zich laat wachten, sprak de commissie aan het eind van het gesprek alvast uit dat we de komende vier jaar opnieuw een erkende cultuurprofielschool zullen zijn. 
 • Dans
  Dansen is een natuurlijke vorm van verbeelden en communiceren die kinderen bewust maakt van een goede lichaamshouding en vele dans- en bewegingsmogelijkheden. 
 • Drama
  Drama vergroot de expressie mogelijkheden en levert een positieve bijdrage aan het versterken van sociaal emotionele vaardigheden. 
 • Muziek
  Muziek combineert zingen, luisteren, componeren en improviseren. Met aandacht voor de ontwikkeling van het gehoor, maat- en ritmegevoel, beleving en fijne motoriek.
 • Beeldend
  Beeldend Vormen stimuleert de verwondering. Invallen en ideeën leiden je naar het werkstuk, het verkennen van materialen en het gebruik van gereedschappen.