Adoptie <br> Levensboom

'Levensboom' op het Surinameplein geadopteerd.

Afgelopen vrijdag op 11 september heeft De Notenkraker in samenwerking met de Stichting KinderHerdenking & SlavernijEducatie, het ‘Monument van Besef’ of de ‘Levensboom’ op het Surinameplein geadopteerd.

Het monument symboliseert de verbondenheid van Amsterdam en de gedeelde geschiedenis met haar voormalige koloniën. De Notenkraker heeft in het kader van haar burgerschapsonderwijs programma besloten dit monument ideëel te adopteren. 

 

 • Dans
  Dansen is een natuurlijke vorm van verbeelden en communiceren die kinderen bewust maakt van een goede lichaamshouding en vele dans- en bewegingsmogelijkheden. 
 • Theater
  Drama vergroot de expressie mogelijkheden en levert een positieve bijdrage aan het versterken van sociaal emotionele vaardigheden. 
 • Muziek
  Muziek combineert zingen, luisteren, componeren en improviseren. Met aandacht voor de ontwikkeling van het gehoor, maat- en ritmegevoel, beleving en fijne motoriek.
 • Beeldend
  Beeldend Vormen stimuleert de verwondering. Invallen en ideeën leiden je naar het werkstuk, het verkennen van materialen en het gebruik van gereedschappen.