Kinderen ouder dan vier jaar die van school wisselen, worden zij-instromers genoemd. We hebben momenteel nog enkele vrije plaatsen. Om iedereen een gelijke kans te geven volgen we voor het aannemen van zij-instromers een vaste procedure die u zelf eenvoudig start.

Onze intern begeleiders Irene Neefjes en Paul Blankestijn behandelen de aanmeldprocedure voor zij-instromers.

We hanteren de volgende criteria:

  • Er moet plaats zijn in de beoogde groep.
  • Er is een gesprek met de ouders over de reden van schoolwisseling. Waarna we contact opnemen met de huidige school.
  • Alle schoolgegevens en andere belangrijke informatie worden aangeleverd en zijn verifieerbaar.
  • Eventuele begeleidings- en/of hulptrajecten zijn onderwerp van gesprek.
  • De ouders committeren zich aan de methode Vreedzame School en zijn bereid om zich daar samen met hun kind(eren) in te verdiepen.

Bovenstaande procedure start met het invullen van onderstaand formulier. Na ontvangst wordt u gebeld door één van onze intern begeleiders. Met de verstrekte informatie wordt vanzelfsprekend vertrouwelijk omgegaan.