Nieuws

27 maart 2019

Meedenken over verkeersveiligheid

Ouders brachten ideeën in die varieerden van een autoverbod tot de inzet van klaarovers.


Samen met verkeersdeskundigen, wijkagenten en de gemeente hebben ouders van verschillende scholen uit de Westlandgrachtbuurt onlangs meegedacht over de verkeersveiligheid in de wijk en rond de school.

De bijeenkomst werd georganiseerd in samenwerking met de Pedagogische Alliantie. Een samenwerkingsverband tussen een aantal scholen uit de wijk waaronder De Notenkraker. Uitkomst van het overleg is dat partijen in de toekomst 

contact met elkaar zullen houden over concrete verkeersmaatregelen in de wijk.