Nieuws

01 juni 2019

Erkenning cultuurprofiel vernieuwd

De school is onlangs beoordeeld door een speciale commissie van de vereniging Cultuurprofielscholen.

De school is onlangs beoordeeld door een speciale commissie van de vereniging Cultuurprofielscholen.
De commissie kwam langs om vast te stellen of De Notenkraker ook de komende vier jaar de titel 'erkende cultuurprofielschool' verdient. Na een korte rondleiding bezocht de commissie een dans- muziek- en theaterles, had een ontmoeting met een vertegenwoordiging van de leerlingenraad en sprak met leerkrachten. Na afloop van het bezoek was de commissie ronduit positief over hoe op De Notenkraker invulling wordt gegeven aan het kunst- en cultuurprofiel. Hoewel het formele verslag nog even op zich laat wachten, sprak de commissie aan het eind van het gesprek alvast uit dat we de komende vier jaar opnieuw een erkende cultuurprofielschool zullen zijn.