Agenda

27 september 2023
Informatieavond groep 5 t/m 8
2 t/m 13 oktober 2023
Startgesprekken groep 1 t/m 7
20 oktober 2023
Studiedag leerlingen vrij
23 t/m 27 oktober 2023
Herfstvakantie
30 oktober t/m 10 november 2023
Startgesprekken groepen 8
13 t/m 24 november 2023
Tussentijdse oudergesprekken op aanvraag ouder/leerkracht
14 november 2023
Digitale informatie-avond Kernprocedure groepen 8
Van 20.00 tot 21.30
15 november 2023
Ouderavond 'Help mijn kind is online'
Van 19.00 tot 20.30
5 december 2023
leerlingen vrij om 12.30
20 december 2023
Kerstdiner
22 december 2023
Lesvrij : leerlingen vrij
25 december 2023 t/m 5 januari 2024
Kerstvakantie
24 januari 2024
Voorlopig adviesgesprek groep 8 - leerlingen groep 8 vrij (komen wel met ouders naar school voor gesprek)
24 januari 2024
Start Voorleesdagen
1 t/m 2 februari 2024
Studiedag + lesvrije dag: leerlingen vrij
5 t/m 16 februari 2024
Rapportgesprekken
19 t/m 23 februari 2024
Voorjaarsvakantie
26 februari 2024
Studiedag : leerlingen vrij
20 maart 2024
Definitief advies groepen 8 ( leerlingen vrij; komen met ouders naar school voor het gesprek)
29 maart 2024
Goede vrijdag: leerlingen vrij
1 april 2024
Tweede paasdag: leerlingen vrij
2 april 2024
Studiedag: leerlingen vrij
8 t/m 26 april 2024
Tussentijdse oudergesprekken op aanvraag ouder/leerkracht
29 april t/m 10 mei 2024
Meivakantie
20 mei 2024
Tweede pinksterdag: leerlingen vrij
17 t/m 21 juni 2024
Lesvrije week: leerlingen vrij
12 juli 2024
Zomerfeest: leerlingen uit om 12.30
15 juli 2024
Musical groep 8A
16 juli 2024
Musical groep 8B
17 juli 2024
Musical groep 8C
18 juli 2024
Laatste schooldag leerlingen
19 juli t/m 30 augustus 2024
Zomervakantie