Agenda

2 juli 2024
Schoolreis groepen 4
3 juli 2024
Prognosegesprekken groep 7
8 t/m 12 juli 2024
Afsluitingsweek (open lessen) Kunstblok 3
11 juli 2024
Schoolreis groepen 6
12 juli 2024
Zomerfeest: leerlingen uit om 12.30
15 juli 2024
Musical groep 8A
16 juli 2024
Musical groep 8B
17 juli 2024
Musical groep 8C
18 juli 2024
Laatste schooldag leerlingen
19 juli t/m 30 augustus 2024
Zomervakantie