Agenda

18 juli 2024
Laatste schooldag leerlingen
19 juli t/m 30 augustus 2024
Zomervakantie
2 september 2024
Eerste schooldag
2 t/m 6 september 2024
Ouders mee naar de klas tijdens inloop
9 t/m 13 september 2024
Ouders mee naar de klas groep 1 t/m 3
18 september 2024
Informatieavond 1 t/m 4
24 september 2024
Studiedag (leerlingen vrij)
25 september 2024
Informatieavond gr 5 t/m 8
30 september t/m 11 oktober 2024
Kennismakingsgesprekken
16 t/m 18 oktober 2024
Schoolkamp Zeehuis Groepen 8
28 oktober t/m 3 november 2024
Herfstvakantie
8 t/m 15 november 2024
Week van de mediawijsheid
11 t/m 15 november 2024
Week van de overstap naar vo
18 t/m 22 november 2024
Afsluitingsweek kunstblok 1 (openbare lessen)
18 t/m 29 november 2024
Tussentijdse oudergesprekken ( op verzoek van de leerkracht of de ouders)
26 november 2024
Groep 1 t/m 4 schoenzetten in de klas
27 november 2024
Pietenochtend groep 1 t/m 4
5 december 2024
Sinterklaas viering (leerlingen om half 1 vrij)
18 december 2024
Kerstdiner
20 december 2024
lesvrij ( leerlingen vrij)
23 december 2024 t/m 5 januari 2025
Kerstvakantie
8 t/m 24 januari 2025
midden toetsen (leerling in beeld)
10 t/m 14 februari 2025
Lesvrije week: leerlingen vrij
17 t/m 23 februari 2025
Voorjaarsvakantie
24 februari t/m 7 maart 2025
Rapportgesprekken
24 februari 2025
Rapporten mee naar huis
3 t/m 7 maart 2025
Afsluiting kunstblok 2 : openbare lessen
17 april 2025
Paasontbijt
18 april 2025
Goede vrijdag: leerlingen vrij
21 april t/m 5 mei 2025
Meivakantie
12 mei 2025
Schoolfotograaf hoofdgebouw
13 mei 2025
Schoolfotograaf dependance.
14 mei 2025
Sportdag groep 3-4-5
19 mei t/m 6 juni 2025
Eind toetsen gr 3 t/m 7
21 mei 2025
Inhaaldag schoolfoto + broertjes/zusjes foto's
21 mei 2025
Sportdag gr 1/2
28 mei 2025
Studiedag (leerlingen vrij)
29 t/m 30 mei 2025
Hemelvaartsdag + vrijdag ( leerlingen vrij)
9 t/m 15 juni 2025
Lesvrije week : leerlingen vrij
16 t/m 27 juni 2025
Rapportgesprekken
25 juni 2025
Wenochtend gr 3
25 juni 2025
Sportdag groep 6-7-8
7 juli 2025
Musical 8a
8 juli 2025
Musical 8b
9 juli 2025
Musical 8c
11 juli 2025
Lesvrije dag : leerlingen vrij
12 juli t/m 24 augustus 2025
Zomervakantie