Agenda

12 juli t/m 27 augustus 2021
Zomervakantie
30 augustus 2021
Eerste schooldag 2020-2021
14 september 2021
GMR vergadering
15 september 2021
Algemene informatieavond
20 t/m 22 september 2021
Schoolkamp Bergen aan Zee groep 8
27 september t/m 1 oktober 2021
Startgesprekken (kennismakingsgesprekken)
12 oktober 2021
Pedagogische Alliantie Ouderavond
15 oktober 2021
Studiedag (leerlingen vrij)
18 t/m 22 oktober 2021
Herfstvakantie
4 t/m 12 november 2021
Week van de mediawijsheid gr 6.7.8
8 t/m 12 november 2021
Facultatieve oudergesprekken ( op uitnodiging van de leerkracht of op aanvraag)
8 november 2021
Pedagogische Alliantie Ouderavond: Social Media
3 december 2021
Sinterklaas
6 t/m 10 december 2021
Afsluitingsweek kunstblok 1
13 december 2021
Start kunstblok 2
22 december 2021
Kerstdiner
24 december 2021
Leerlingen om 12.30 uur vrij
27 december 2021 t/m 7 januari 2022
Kerstvakantie
26 januari 2022
Pedagogische Alliantie Ouderavond: Hoe leren kinderen?
8 februari 2022
GMR
21 t/m 25 februari 2022
Voorjaarsvakantie
28 februari t/m 4 maart 2022
Leerlingvrije week (kinderen vrij)
9 maart 2022
Rapportgesprekken (u wordt uitgenodigd, kinderen geen school)
14 t/m 18 maart 2022
Afsluiting kunstblok 2
16 maart 2022
Studiedag bestuur OOadA (kinderen vrij)
28 maart 2022
Start kunstblok 3
5 april 2022
GMR
14 april 2022
Paasontbijt
15 april 2022
Goede vrijdag (kinderen vrij)
18 april 2022
Tweede Paasdag
25 april 2022
Schoolreis groep 1.2.3.4
25 april 2022
Sportdag groep 5.6.7.8
26 april 2022
Sportdag groep 1.2.3.4
26 april 2022
Schoolreis groep 5.6.7
27 april 2022
Koningsdag (Kinderen vrij)
28 t/m 30 april 2022
Lesvrij (Kinderen vrij)
2 t/m 6 mei 2022
Meivakantie
23 t/m 25 mei 2022
Schoolfotograaf
26 t/m 27 mei 2022
Hemelvaartweekend
6 juni 2022
Tweede Pinksterdag
23 t/m 24 juni 2022
Lesvrij (Kinderen vrij)
29 juni 2022
Wenochtend nieuwe groepen 3
30 juni 2022
Pedagogische Alliantie Afsluiting
6 juli 2022
Rapportgesprekken (u wordt uitgenodigd, kinderen geen school)
8 juli 2022
Schoolfeest kinderen vrij
15 juli 2022
Kinderen vrij - start zomervakantie
18 juli t/m 26 augustus 2022
Zomervakantie 18 juli t/m 26 augustus