Agenda

18 juli t/m 26 augustus 2022
Zomervakantie 18 juli t/m 26 augustus
29 augustus 2022
Eerste schooldag
7 september 2022
Informatieavond
14 t/m 16 september 2022
Schoolkamp Bergen aan Zee groepen 8
26 t/m 30 september 2022
Kennismakingsgesprekken
5 oktober 2022
Start kinderboekenweek
17 t/m 23 oktober 2022
Herfstvakantie
24 oktober 2022
Studiedag- leerlingen vrij
26 oktober 2022
Voorlichtingsavond VO groep 8
7 november 2022
Ouderavond Pedagogische Alliantie: Social Media
7 t/m 11 november 2022
Tussentijdse oudergesprekken- op verzoek van de leerkracht of ouders
29 november 2022
Studiedag- leerlingen vrij
5 december 2022
Sinterklaas: Leerlingen 12.30 uur vrij
21 december 2022
Kerstdiner
23 december 2022
Leerlingen vrij om 12.30
26 december 2022 t/m 6 januari 2023
Kerstvakantie
27 januari 2023
Studiedag- leerlingen vrij
1 februari 2023
Definitief adviesgesprekken groep 8
13 t/m 24 februari 2023
Rapportgesprekken
27 februari t/m 3 maart 2023
Voorjaarsvakantie
6 maart 2023
Studiedag- leerlingen vrij
30 maart 2023
Ouderavond Pedagogische Alliantie Westlandgracht- Opvoeden
6 april 2023
Paasontbijt
7 t/m 10 april 2023
Pasen en Goede vrijdag - leerlingen vrij
11 april 2023
Studiedag- leerlingen vrij
18 t/m 20 april 2023
Centrale Eindtoets groep 8
24 april t/m 5 mei 2023
Meivakantie
15 t/m 16 mei 2023
Schoolfotograaf
17 mei 2023
Studiedag OOADA- leerlingen vrij
18 t/m 19 mei 2023
Hemelvaart- leerlingen vrij
24 mei 2023
Schoolfotograaf inhaaldag + broertjes/zusjes
29 mei 2023
Tweede Pinksterdag- leerlingen vrij
15 juni 2023
Ouderavond Pedagogische Alliantie Westlandgracht Keti Koti
19 t/m 23 juni 2023
Lesvrije week- leerlingen vrij
26 juni t/m 7 juli 2023
Rapportgesprekken groep 1 t/m 6
28 juni 2023
Wenochtend nieuwe groep 3 + wenochtend nieuwe leerlingen groep 1
5 juli 2023
Voorlopig adviesgesprek groep 7 - leerlingen groep 7 vrij
14 juli 2023
Zomerfeest leerlingen 12.30 vrij
21 juli 2023
start zomervakantie- leerlingen vrij
24 juli t/m 1 september 2023
Zomervakantie